Przystąp do sondażu internetowego  

Witamy na stronie internetowej sondażu doświadczeń pacjentów chorych na raka. Sondaż ten jest prowadzony przez Picker Institute Europe w imieniu NHS England.

Otrzymałem sondaż

Sondaż doświadczeń pacjentów chorych na raka jest dla pacjentów, którzy otrzymali zaproszenie do wzięcia w nim udziału. Jeśli otrzymałeś sondaż pocztą  chcielibyśmy dowiedzieć się o twoich doświadczeniach związanych z leczeniem raka oraz opieką . Jeśli wolałbyś wypełnić sondaż internetowo, możesz to zrobić klikając na przycisk „Przystąp do sondażu internetowego”, wpisując kod dostępu tak jak widnieje on w twoim liście lub skanując twój osobisty kod QR znajdujący się na pierwszej stronie kwestionariusza. Wypełnienie tego kwestionariusza powinno zająć mniej niż 20 minut.

Kto może uczestniczyć w sondażu?

Sondaż jest wysyłany do wszystkich dorosłych pacjentów (w wieku 16 lat i powyżej), z postawioną główną diagnozą raka, którzy zostali przyjęci do szpitala NHS jako pacjenci hospitalizowani w związku z leczeniem raka, lub którzy odbyli wizyty lekarskie w trybie przyjęć dziennych w związku z leczeniem raka i zostali wypisani między kwietniem a czerwcem każdego roku.    

Jaki jest cel tego sondażu?

Ten sondaż pozwala ci na podzielenie się opiniami na temat otrzymanej opieki.  Twoje poglądy są bardzo ważne pomagając nam w  zrozumieniu gdzie opieka dobrze funkcjonuje i w jaki sposób służba leczenia raka NHS może być usprawniona. Wyniki tego sondażu zostaną użyte przez dostawców usług medycznych dla poprawy doświadczeń pacjentów chorych na raka w stopniu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Pomoc i wsparcie

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu tego sondażu(na przykład Polski), lub masz jakieś pytania, proszę zadzwonić na naszą darmową infolinie pod numer 0800 103 2804.  Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego sondażu proszę odwiedzić stronę „Pomoc i wsparcie”.